ROT-avdrag

Genom ROT-avdraget får du skattereduktion på arbetskostnaden för renoveringar eller ombyggnationer i ditt hem. Från och med årsskiftet 2015/2016 har ROT-avdraget justeras och subventionsgraden har sänkts från 50 till 30 procent.

Om du har en installation, montering, renovering eller något annat projekt som vi skulle kunna hjälpa dig med kan du hör av dig till oss.